top of page

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Właścicielem sklepu internetowego shop.efvva.com (dalej sklep www) jest firma EFVVA z siedzibą przy ul Karmelickiej 22 w Krakowie, 31-128 Kraków. NIP: 6762361834

2. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

3. Warunkiem dokonania zakupu jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 

ZASADY ZAMAWIANIA TOWARÓW / USŁUG

1. Do złożenia zamówienia, wskazane jest założenie konta w serwisie. Zakładając konto Kupujący wypełnia formularz podając swoje dane osobowe oraz adres e-mail i hasło, przy pomocy których będzie miał dostęp do sklepu internetowego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne. Podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązanie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

3. Kupujący zakładając konto w sklepie internetowym, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez nas serwisów, usług i funkcjonalności w celach statystycznych i marketingowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym, po ówczesnym założeniu konta w serwisie, składa się z trzech kroków:

krok 1: wybranie przez Kupującego produktu,

krok 2: złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu,

krok 3: odbiór zamówionego produktu.

5. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin, od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

6. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego bądź kontaktu drogą mailową z Klientem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, zamówienie może zostać  anulowane lub wstrzymane w realizacji.

7. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się w momencie wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

8. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1-10 dni.

9. Zamówienia można odwoływać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest zawsze faktura VAT. Datą wystawienia faktury jest data zaksięgowania przez Sprzedającego wpłaty.

11.  Wysłanie zamówienia następuje w ciągu od 3 do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego. Wysyłanie zamówień dokonywane jest od poniedziałku do piątku.

12. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Kupujący.

13. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku gdy dane adresowe podane przez Kupującego są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie, zamówienia po otrzymaniu przez nas zwrotu przesyłki, jest możliwe po dokonaniu powtórnej wpłaty za przesyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo tyczy się przypadku, gdy Kupujący nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.

14. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, śladów otwierania. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej Protokołu Reklamacji.

15. W przypadku zwrotu, towar musi być odesłany przesyłką kurierską. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie produktów do transportu.

16. Przesyłki odesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

17. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym Sprzedającego lub Pocztą Polską, bądź też mogą zostać odebrane przez Kupującego bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego, po ówczesnym ustaleniu terminu odbioru.

18. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie shop.efvva.com

19. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone w polskich złotówkach zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

20. Na shop.efvva.com płatności realizowane są w systemie płatniczym Transferuj.pl Regulamin dostępny pod linkiem: https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf

 

REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMÓW

1. REKLAMACJE

Niezależnie od powyższego, jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

2.ZWROT PRODUKTU - GWARANTOWANE 10 DNI NA ZWROT

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", masz prawo zwrócić towar w ciągu 10 dni od daty jego otrzymania, bez podawania przyczyny zwrotu jeśli zakupu dokonywałeś jako konsument.

Pamiętaj:

    • Jeśli chcesz zwrócić towar, powinieneś w terminie 10 dni od jego otrzymania, złożyć chęć rezygnacji z zakupu towaru (odstąpienie od umowy  sprzedaży) a następnie odesłać do nas oświadczenie wraz z towarem.

    • Produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta powstała na skutek sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.

2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

4. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.

5. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

bottom of page